Diari Més

Municipal

Un informe denuncia l'elevat cost de la plantilla municipal de Tarragona i el seu impacte fiscal sobre la població

La ciutat se situa en 48a posició entre les 50 més poblades d'Espanya en l'Índex de Llibertat Econòmica de les Ciutats Espanyoles

Ajuntament de Tarragona.Gerard Marti Roig

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

Avui s’ha publicat la setena edició anual de l’Índex de Llibertat Econòmica de les Ciutats Espanyoles (ILECE), revelant un significatiu descens de Tarragona en la classificació. Amb una puntuació de 38,89 sobre 100, la ciutat ha baixat 15,71 punts respecte a l’any anterior, ubicant-se en la posició 48a del rànquing i rebent la qualificació de «deficient» en llibertat econòmica.

L’ILECE, elaborat per la Fundació per a l’Avenç de la Llibertat, avalua l’acompliment de les 50 ciutats més poblades d’Espanya partint de quinze indicadors distribuïts en quatre àrees: acompliment macroeconòmic, volum i cost del personal, grau d’intervencionisme econòmic municipal i càrrega tributària sobre els veïns i les empreses.

Acompliment de Tarragona el 2024

La situació actual de Tarragona és preocupant en totes les àrees avaluades. L’informe destaca especialment l’elevat cost de la plantilla municipal i el seu impacte fiscal sobre la població. A més, tots els tributs contemplats a l’índex presenten valors extremadament alts, contribuint a una recaptació fiscal per càpita alarmant.

Situació actual i recomanacions:

Les conclusions de l'informe venen acompanyades d'un seguit de recomanacions per tractar de revertir la situació:

  • Plantilla i el seu cost: Els costos salarials del personal municipal són excessius.
  • Tributació elevada: Els impostos municipals, com l’IBI, IVTM, IAE i ICIO, són en nivells molt alts.
  • Recaptació fiscal: L’índex mostra una preocupant recaptació fiscal per habitant.
  • Millores necessàries: Se suggereix reduir el cost de l’ajuntament per habitant, amortitzar deute i atreure o generar més empreses.

Evolució de la ciutat

Retrocés: La millora observada el 2023 no s’ha mantingut i Tarragona ha tornat a una tendència de descens continu, mantenint-se en un nivell de suspens profund.

El secretari general de la Fundació per a l’Avenç de la Llibertat, Juan Pina, ha comentat sobre l’informe: «Existeixen grans diferències entre les polítiques municipals dels ajuntaments que millor i pitjor acompliment exhibeixen en el rànquing, i això no guarda relació directa amb el color polític de cada un».

Comparativa amb altres ciutats

En contrast, ciutats com Alacant, Castelló i Santa Cruz de Tenerife es destaquen pels seus alts nivells de llibertat econòmica, amb puntuacions de 68,54, 66,78 i 65,23 respectivament. València, notablement, ha mostrat una important millora, allunyant-se de les posicions més baixes.

L’informe de l’ILECE 2024 ressalta la necessitat de reformes estructurals a Tarragona per millorar la seva llibertat econòmica i competitivitat, instant les autoritats locals a implementar canvis significatius en les seves polítiques fiscals i administratives.

Per a més detalls, l’informe complet de l’ILECE proporciona una anàlisi profunda de l’evolució i situació actual de cada ciutat avaluada, incloent les àrees amb més marge de millora.

Et pot interessar:

tracking