Diari Més

Neteja

Un informe jurídic municipal avala adjudicar el servei de neteja a Urbaser

Els tècnics municipals consideren que el Tribunal de Contractes ha incorregut en «una errada interpretativa dels plecs»

Imatge d’arxiu de maquinària de neteja i contenidors de brossa.Cristina Aguilar

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

La resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) que ha obligat l’Ajuntament de Tarragona a anul·lar l’adjudicació del contracte de la brossa i excloure GBI Paprec —l’empresa guanyadora— ha posat el consistori cap per avall. Després de conèixer la notícia, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va encarregar un informe jurídic per valorar el dictamen de l’òrgan català. 

En el document, els tècnics municipals avalen la proposta del govern municipal d’adjudicar el servei de neteja a Urbaser —que va quedar en segona posició en el concurs públic—.

«L’anàlisi simple de la resolució és prou aclaridora del seu abast, limitat a l’exclusió de l’oferta de GBI Paprec i, per tant, a emetre nova resolució d’adjudicació a la següent empresa classificada per ordre de puntuació», assenyala l’informe, que conclou que el veredicte del Tribunal «no anul·la la licitació».

Acatar la resolució

Els tècnics consideren, «tot i discrepar en els termes exposats» pel TCCSP, que «el més adient des del punt de vista de l’interès públic, que requereix l’inici de la prestació del contracte i que coincideix amb el que jurídicament és més correcte, és acatar la resolució en els seus estrictes termes». Els funcionaris assenyalen, a més, «la dificultat d’obtenir la suspensió de la seva eficàcia».

Tot i que dona llum verda a adjudicar el contracte a Urbaser, l’informe jurídic deixa clar els possibles escenaris que es poden donar a partir d’ara. Per una banda, es podrien presentar «incidents d’execució» contra l’acord que adopti el ple de l’Ajuntament davant el propi Tribunal Català de Contractes. Tanmateix, les resolucions de l’òrgan «podrien ser recurribles en via contenciós administrativa».

Respecte a la possibilitat de revisió d’ofici per anul·lar l’expedient de contractació, el document explica que només seria obligatori en el cas que es detectessin «vicis invalidants en grau de nul·litat o d’anul·labilitat». En aquest cas, però, es remarca que el Tribunal no s’ha pronunciat sobre l’existència d’aquests. 

Davant aquesta situació, els serveis jurídics de l’Ajuntament coincideixen amb la interpretació de la mesa de contractació i consideren que «l’actuació ha estat del tot correcte». Per tant, «no hi ha cap motiu jurídic ni fàctic per iniciar un expedient de revisió d’ofici», diu l’informe.

Principi de proporcionalitat

Els tècnics municipals expressen que els criteris utilitzats per part de la mesa de contractació s’ajusten a la normativa i que s’ha aplicat en tot moment el principi de proporcionalitat en la valoració de les ofertes—«tenint en compte raons d’interès públic i eficiència» i «mantenint viu el procediment de licitació» per «no endarrerir el nou contracte»—. 

L’informe recorda que la mesa va acordar que «les petites no coincidències de les ofertes amb les previsions dels plecs tècnics no són ni importants ni substancials» i interpreta que «en l’aplicació del principi de proporcionalitat», no comportaven l’exclusió de GBI Paprec.

En aquest sentit, els tècnics municipals defensen que excloure una oferta per defectes lleus seria aplicar una pena màxima que no seria proporcional i perjudicaria les empreses participants. Així, argumenten que el mateix Tribunal avala aquest criteri en la seva resolució quan afirma que «seria desproporcionat fer fora una empresa perquè presenta un defecte que suposa menys d’un 1% del cost global del contracte».

El document assenyala que el Tribunal Català de Contractes ha aplicat «rigorosament» les previsions del plec i ha interpretat que «els defectes poc significatius suposen un incompliment del plec de clàusules tècniques, [...] fet que comporta l’exclusió».

En aquest sentit, els funcionaris municipals consideren que l’òrgan autonòmic «incorre en una errada interpretativa dels plecs» respecte a aquells punts que tenen a veure amb el servei de taller i que han provocat l’estimació el recurs interposat per Urbaser.

Les discrepàncies

Segons l’informe jurídic, el Tribunal considera que el plec no permet que els vehicles vagin al taller extern, mentre que l’Ajuntament veu clar que no només ho permet, sinó que obliga a fer-ho. De fet, s’explica que hi ha una clàusula que conclou que «al contracte hi hauran d’intervenir tallers oficials». «No es tracta d’un incompliment ni tampoc d’una variant, simplement és una millora de les prestacions», exposa el document.

Tot i les discrepàncies, els tècnics saben que és necessari acatar la resolució del Tribunal de Contractes i, per tant, avalen la proposta d’adjudicar el concurs a Urbaser. A partir d’aquí, caldrà veure si l’oposició dona llum verda i si les parts implicades decideixen interposar recursos.

Et pot interessar:

tracking