Diari Més

Opinió

Mar Camacho

Professora de Tecnologia Educativa. Universitat Rovira i Virgili

De llengües i processos creatius

Creado:

Actualizado:

Aquesta setmana, el món de la intel·ligència artificial (IA) ha viscut un seguit de novetats que prometen transformar la nostra manera de viure i treballar. A mesura que la tecnologia avança, és crucial entendre com aquests desenvolupaments poden impactar la nostra vida quotidiana.

Una de les novetats més destacades ha estat la presentació d’un nou sistema de traducció automàtica en temps real per part de Google. Imagineu-vos estar en una reunió amb persones de diferents països, parlant llengües diferents, i que cadascú pugui entendre’s perfectament sense cap barrera lingüística. Aquesta eina utilitza l’aprenentatge profund per comprendre i traduir converses amb una precisió impressionant. Això no només facilitarà la comunicació internacional sinó que també pot revolucionar sectors com el turisme, l’educació i el comerç. D’altra banda, la IA també està guanyant terreny en la creació audiovisual, eines com Video Poet de Google o Sora d’OpenAI generen vídeos i continguts de qualitat extrema que rivalitzen amb la mateixa producció humana.

Aquests avenços presenten ,també, alguns reptes significatius, com l’accés a grans quantitats de dades personals o drets d’autoria. En aquest sentit, la Unió Europea ha presentat un marc regulador que busca assegurar que aquestes tecnologies es desenvolupin de manera responsable, garantint privacitat i drets. És essencial que, mentre ens beneficiem dels avantatges de la IA i les seves creacions meravelloses, també ens protegim de possibles riscos.

tracking