Diari Més

Tribuna

Participació ciutadana, una assignatura pendent al Vendrell

President de la Xarxa Vendrellenca

Creado:

Actualizado:

Segurament si algú llegeix el títol de l'article, es pensarà que no estic al corrent que el nostre govern local, després d'anys de reclamacions per part de la ciutadania i les associacions de veïns, al final ha decidit dotar de partida pressupostaria els pressupostos participatius de l'any 2021. El portaveu del Govern local el senyor Soriano, el qual a la vegada és regidor de participació, explicava en roda de premsa, que aquest govern optimista ha decidit posar 100.000 euros a disposició del poble de Vendrell per fer per segona vegada, d'ençà que jo tinc coneixement un procés de pressupostos participatius. No obstant com sempre sol passar amb aquest Govern optimista copat per 8 membres del PSC, han decidit anunciar aquests pressupostos participatius, sense tenir un reglament de participació ciutadana; sense tenir que jo sàpiga l'eina telemàtica per poder votar; i per si això no fos poca cosa, tenint en compte que aquest procés s'ha de fer aquest any 2021 i encara no han aprovat el pressupost municipal.

El primer que puc dir com a representant civil, és que celebro que es tirin endavant aquests pressupostos participatius, perquè la ciutadania podrà escollir que fer amb una part dels seus diners, proposant inversions concretes que millorin els barris i animin a la participació. No obstant crec, que com sempre aquest govern ple d'optimistes està fent la casa per la teulada, per què abans de fer un reglament de pressupostos participatius, s'hauria de tenir un reglament de participació ciutadana que regules tots els aspectes de la participació ciutadana. Caldria recordar-li al senyor Soriano, regidor de participació ciutadana de l'ajuntament de Vendrell, que és obligatori segon estableix la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, regular la participació ciutadana a través, almenys, de les normes de caràcter orgànic que regulen l'organització i el funcionament de l'Ajuntament. També cal posar de manifest que en matèria normativa cal complir l'establert per la Llei de 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

Així ens ho va dir la Generalitat recentment, en una resposta a una consulta sobre el procés de participació de les ordenances fiscals, sobre el qual des de la Xarxa Vendrellenca, estem redactant una resolució.

Pel que fa al títol d'aquest article i perquè m'entenguin els lectors, caldria dir que l'ajuntament de Vendrell està a anys llum de ser un municipi on s'incentivi la participació ciutadana i no perquè les persones que porten el departament de participació no vulguin, sinó perquè el polític al capdavant d'aquesta regidoria i el partit en general, no té massa interès en què la gent participi. Perquè la millor forma que la gent no participi és no tirar endavant les propostes fetes a través de processos de participació ciutadana.

Per posar exemples concrets, està el parc del Botafoc, els camins escolars i la pressa de per als FEDER de Coma-Ruga on tot estava donat i fet, abans que s'expliqués públicament. De fet en la meva opinió, hem donat moltes passes endarrere amb el senyor Soriano al capdavant de la regidoria participació ciutadana. Perquè per ser honestos, cal valorar la bona feina que va fer el senyor Trilles al davant d'aquesta regidoria, vista la feina del senyor Soriano fins ara.

Ja per acabar i per tal de no estendrem massa, que crec que és prioritari tenir un marc normatiu relatiu a la participació ciutadana i no fer una política a mitges tintes en aquesta matèria, amb reglaments per al dia a dia. La Xarxa Vendrellenca ja ha tastat com a entitat participant en el procés d'elaboració de les ordenances fiscals, tot un seguit de qüestions que considerem irregulars i per tant és prioritari tenir una regulació.

Com a president de la Xarxa Vendrellenca, l'únic que els puc dir des de la societat civil, és que volem un quadre normatiu per poder participar de forma clara; que volem que es respectin els nostres drets a la participació que emanen de la normativa vigent i que demanem al Govern local i l'oposició poder tenir un reglament de participació ciutadana perquè totes les entitats i ciutadanes i ciutadans de la nostra vila puguin participar.

tracking