Diari Més

Creado:

Actualizado:

Que podem demanar a les diferents candidatures municipals per millorar la qualitat de vida local? En un moment de transició caracteritzat per dues opcions oposades, la postura personal de sentir-se súbdit dels qui ostenten el poder o ciutadà socialment compromès en els canvis socials. La darrera, la progressista aposta per l’empoderament d’una ciutadania, activament participativa en la solució dels problemes i els reptes que més l’afecten. El repte d’una societat envellida, que arribarà a ser una tercera part de la societat, que cal evitar esdevingui un grup parasitari amb mentalitat de súbdits dependents, tant econòmicament com vitalment. Caldria empoderar l’envelliment amb les emes proporcionades per la neuroplasticitat, la capacitat del cervell per reciclar-se, es tingui l’edat que es tingui. Aprofitant els beneficis del seu ús, programant la creació de centres de serveis adients, finançats per la Diputació, CatSalut i Governs Municipals.

El problema de l’atur generador de la desigualtat social i la precarietat, per a quina solució caldria apostar per la recuperació de la vida local 24 hores, incloent-hi el treball, fomentant l’empoderament de la seva ciutadania. Per la creació d’un FabLab, un laboratori de fabricació experimental local, que agrupa màquines controlades per ordinadors, com impressores 3D, capaces de fabricar gairebé qualsevol cosa imaginable. Es podria considerar com un primer pas necessari per aconseguir la re-industrialització i l’autosuficiència local basades en l’economia circular.

tracking