Diari Més

Creado:

Actualizado:

La intel·ligència artificial (IA) té molt a veure amb el big data, l’emmagatzematge massiu de dades. Per poder donar a conèixer, amb una senzilla explicació, el seu funcionament, es podria fer servir com un exemple, els tractaments sanitaris possibles emprats en el camp de la salut.

Si a una persona, home o dona, d’una certa edat, se li detecten uns símptomes que afecten negativament a la seva salut, l’anàlisi d’una gran quantitat de dades que tenen en compte els símptomes observats, poden ajudar a diagnosticar un possible tipus de malaltia, que s’ha donat en la majoria de casos semblants.

Mitjançant l’anàlisi de dades procedents del big data del món sanitari, degudament tractades informàticament per ordinadors, es generen algoritmes aplicant tècniques de la IA, que poden ser utilitzats de forma massiva, la qual cosa ens podria portar a afirmar que són les màquines les qui estableixen diagnòstics majoritàriament acceptats, qüestió que més o menys tard s’acabarà imposant.

Aquests diagnòstics poden suposar un gran ajut per establir tractaments sanitaris i segurament amb el pas dels temps acabaran essent prioritaris, però en cap cas, no deurien fer oblidar als serveis mèdics, la capacitat humana de fer servir raonaments basats en el pensament crític i la intuïció. Caldria però, tenir sempre en compte, estimar la IA com un producte de la intel·ligència humana que és qui la construeix com una aproximació a la veritat, sempre relativa donat que l’absoluta no està a l’abast dels éssers humans.

tracking