Diari Més

Urbanisme

Avança el tràmit del vial d'accés que permetrà construir el nou tanatori de Tarragona

L'obtenció de la llicència d'obres del futur equipament de Mémora, que s'ubicarà al costat del cementiri, requereix la connexió viària

Una de les intencions de Mémora és que el tanatori s'integri el màxim possible al paisatge del front del cementiri.

Avança el tràmit del vial d'accés que permetrà construir el nou tanatori de TarragonaCedida

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

L'Ajuntament de Tarragona avança el tràmit de creació del vial d'accés al futur tanatori-crematori de l'empresa de serveis funeraris Mémora. Actualment, la finca on s'ubicarà no està connectada a la xarxa viària, per la qual cosa no té la consideració de solar. Tanmateix, el projecte d'accés, ara en exposició pública, permetrà avançar en el procés de construcció de l'edifici funerari. El Pla especial Urbanístic de desenvolupament d'aquest vial del camí del Llorito es considera un punt de mobilitat estratègic que, segons el document públic, necessita una millora per ordenar i garantir la seguretat dels diferents fluxos de circulació i, alhora, donar un accés independent al nou tanatori-crematori i l'espai pel Memorial Perinatal.

En tractar-se d'una actuació en sòl no urbanitzable, se sotmetrà a avaluació ambiental per l'impacte que pugui tenir. Una vegada passats tots els tràmits administratius, que finalitzaran amb l'aprovació definitiva de la Comissió de Territori de Catalunya, Mémora podrà demanar la llicència d'obres a l'Ajuntament per tal de poder començar a aixecar el tanatori.

La millora d'urbanització del front del cementiri donarà continuïtat a la vorera des de la rotonda, amb la incorporació d'espai suficient per al pas dels vianants des de l'aparcament dissuasiu existent. A més a més, pel que fa a l'accés al tanatori des del Camí del Llorito, es tindrà en compte l'amplada per tal que sigui suficient per tenir dos carrils de circulació de vehicles, un d'entrada i un altre de sortida.

Tal com assenyala el document en exposició pública, «les actuacions de millora del pla són molt positives per millorar la imatge paisatgística d'aquest sector de la ciutat». La parcel·la on es construirà el futur equipament pertany a la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla, la qual ha col·laborat amb Mémora en el projecte i ha elaborat el Pla especial presentat al consistori. El futur tanatori, que comporta una inversió de més de sis milions d'euros, tindrà una superfície de 2.943 metres quadrats.

Un nou tanatori

L'edifici funerari, que tindrà dues alçades, es dividirà en dues parts, una de les quals comprendrà la zona de treball, cinc sales de vetlla i l'oratori. Les sales de vetlla disposaran de patis interiors que les separaran de la part destinada al túmul, mentre que l'oratori serà un espai de més alçada que la resta de l'edifici i estarà il·luminat per un gran finestral.

L'altra part correspon al vestíbul d'accés, des d'on es podrà observar Tarragona i el Mediterrani. La intenció de Mémora és que el tanatori s'integri el màxim possible en el paisatge, motiu pel qual s'edificarà de manera paral·lela a l'alineació dels blocs del cementiri, de cara al camí del Llorito, i tindrà una coberta enjardinada que permetrà la continuïtat visual de les zones verdes.

La construcció de l'edifici, que es farà amb materials del territori, s'adaptarà a criteris d'arquitectura sostenible amb la finalitat d'aconseguir eficiència energètica. La coberta enjardinada permetrà guanyar inèrcia tèrmica reduint els guanys de calor a l'estiu i les pèrdues a l'hivern.

D'altra banda, les instal·lacions tindran una gran superfície d'espais exteriors que serviran com a punt de trobada i zona de comiat. Des del pati, que s'ubicarà a la sortida de l'oratori, els usuaris podran fer un recorregut processional tant per la zona d'ampliació del cementiri com pel pont que connectarà amb el recinte del cementiri històric. L'aparcament del mateix tanatori es trobarà a la planta soterrània.

Més enllà del tanatori-crematori, Mémora també ofereix projectes de caràcter social per sensibilitzar sobre la mort digna i per acompanyar les famílies en el dol.

tracking