Diari Més

Laboral

L'EMT obre una borsa de treball d'agents d'aparcaments i de zones regulades

El termini d'admissió de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de divendres

Permetrà gestionar les zones d'aparcament regulades sense necessitat d'anar al parquímetre.

aparcament, Tarragona, zona blava, aplicació, parquímetreGerard Martí

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

L'Empresa Municipal de Transports de Tarragona ha obert un nou procés per a la creació d'una borsa d'aspirants per a la contractació laboral, indefinida i temporal, de places d'agents d'aparcament i d'agents de zona regulada. Les bases es poden consultar a la seu electrònica de l'EMTi a la pàgina web de l'Ajuntament de Tarragona.

Pel que fa a les places d'agents d'inspectors/es de zona regulada, els seleccionats entraran a una borsa per cobrircontractes

indefinits i temporals mitjançant concurs‐oposició. L'àmbit de treball serà itinerant pels carrers de Tarragona. Les seves tasques seran: formular denúncies per infracció de les ordenances municipals; controlar l'aparcament i el temps d'estacionament dels vehicles en els estacionaments regulats de superfície;posar en marxa i tancament dels parquímetres; avisara la persona competent de les possibles infraccions detectades.

Les tasques de l'Agent d'aparcament seran: recollida i cobramenr de tiquets; controlar els accessos; mantenir les instal·lacions netes ien perfecte estat; i atendre els clients.

Entre els requisits hi ha: tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea; tenir 18 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa; no patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de la feina; tenir la ESO, Graduat Escolar o equivalents, o una titulació superior; tenir el nivell B2 de català; i disposar del carnet B.

El termini de presentació d'instàncies s'obrirà l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al BOPT, i finalitzarà transcorreguts 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació.

tracking