Diari Més

Judicial

El nou model de registre civil únic s'ha posat en marxa aquest dilluns a Tarragona

Es tracta d'un registre digitalitzat amb una tramitació més àgil, eficaç i propera als ciutadans

Imatge de les oficines del registre civil de Tarragona.

El nou model de registre civil únic s'ha posat en marxa aquest dilluns a TarragonaCedida

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

Tarragona és la segona de les demarcacions catalanes que té des d'avui el nou model de registre civil, després que el passat mes de novembre es va posar en funcionament al Registre Civil de Barcelona, amb l'aplicació informàtica DICIREG. Comença avui una nova etapa a les oficines del registre civil del partit judicial de Tarragona, el qual està format pel Registre Civil de Tarragona i per les oficines col·laboradores de la Canonja, el Catllar, Constantí, el Morell, els Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet, Renau, el Rourell, Salou, la Secuita i Vila-seca. Aquestes oficines donen servei a 136.000 habitants.

El Departament de Justícia ha instal·lat l'equipament informàtic del nou sistema

Per fer possible la implantació d'aquest nou sistema del registre civil a Catalunya, el Departament de Justícia ha implementat l'aplicació informàtica, ha format el personal i ha posat els recursos materials necessaris, com ara l'equipament informàtic: dobles pantalles, portàtils i escàners, tant a l'oficina general de Tarragona com a les oficines col·laboradores dels municipis.

Fins ara la informació no estava centralitzada i cada registre civil feia les seves anotacions. Amb el nou model, el registre civil és únic, electrònic i segur, i això implica tenir una base de dades comuna, treballar amb una aplicació informàtica única i que hi hagi connexió electrònica entre totes les oficines, inclosos els consolats a l'estranger. Així doncs, qualsevol ciutadà pot sol·licitar i fer tràmits a qualsevol oficina general.

Després de Tarragona, aquest nou model s'anirà implantant progressivament a la resta dels 47 registres civils i a les 898 oficines col·laboradores de Catalunya, fins a finals de 2025.

El nou model de registre civil té com a objectiu garantir un servei més àgil, eficaç i eficient

El nou registre civil, més àgil, eficaç i eficient,funciona mitjançant una base de dades personal, a la qual el ciutadà pot accedir en qualsevol moment i lloc, amb un codi d'identificació que li permet veure el seu historial civil.

D'aquesta manera, cada persona té un registre individual en què consten els fets i actes relatius a la identitat, l'estat civil i altres circumstàncies. La primera vegada que un ciutadà s'adreça al registre civil se li assigna un codi personal. Pel que fa a la signatura electrònica, s'utilitzen els certificats d'autenticació per poder accedir de manera segura al sistema informàtic.

Els ciutadans poden sol·licitar en qualsevol oficina o per mitjans electrònics l'accés a la informació que conté el registre individual i, evidentment, desapareix el llibre de família, que no s'expedirà més. És a dir, qualsevol ciutadà que hagi d'exhibir o presentar un llibre de família que estigui actualitzat ho pot continuar fent com fins ara; però, si hi ha fets nous que afecten el seu estat civil i el llibre de família no els recull, pot sol·licitar un certificat a l'oficina general, que té la mateixa validesa que el llibre de família.

Actualment, a Tarragona i Barcelona ja no cal anar presencialment al registre civil per demanar certificacions de naixement, matrimoni i defunció. Aquests documents es poden sol·licitar a través de mitjans telemàtics, tot i que encara es pot demanarcitaper expedir-los i recollir-los presencialment.

Amb això es pretén facilitar les gestions més habituals que fan els ciutadans, ja que no és necessari sol·licitar certificacions per aportar-les als tràmits administratius de cap mena i s'eviten desplaçaments innecessaris. Gràcies a l'aplicació de tècniques de gestió, d'organització i de digitalització, el nou model de registre civil permet una major uniformitat de criteris i una tramitació més àgil i eficaç de tots els expedients.

L'encarregat del registre civil ja no és un jutge o magistrat, sinó el lletrat de l'Administració de justícia. Pel que fa als jutjats de pau, continuen fent les mateixes funcions de registre civil com a oficines col·laboradores de l'oficina general del cap de partit judicial.

El futur de la digitalització als registres civils

Actualment, des dels hospitals públics i amb la incorporació gradual dels hospitals privats, les inscripcions de naixement de matrimoni.

tracking