Diari Més

Laboral

El nou catàleg de llocs de treball del consistori contemplarà 27 places de promoció interna

La modificació de catàleg i de plantilla s’aprovarà en el plenari d’aquest divendres, 17 de març

L'estrebada d ela bossa de mà es va produir a prop de la plaça de la Font.

L'Ajuntament de TarragonaCristina Aguilar

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

L'Ajuntament de Tarragona aprovarà, en el plenari d’aquest divendres 17 de març, una modificació de catàleg i de plantilla. Aquestes modificacions han estat proposades pel secretari general, l’interventor general i la tresorera general, amb criteris d’organització administrativa interna, en haver detectat algunes necessitats en diferents serveis durant les tasques de descripció de les funcions dels llocs de treball.

L'Ajuntament està compromès en una estratègia en què, una vegada finalitzada la descripció de funcions dels llocs, es pugui concloure a seva relació per realitzar-ne una valoració exhaustiva. De forma paral•lela s'està treballant en la carrera administrativa i l'avaluació de l'acompliment. Una de les característiques de la modificació que es proposa és la seva transversalitat i equilibri entre àrees. Afecta llocs i places de tot tipus i totes les àrees, sense perjudici de posteriors millores organitzatives sectorials.

La proposta modifica 6 places, a cobrir en convocatòries lliures, contempla 27 places per promoció interna, de les quals el 52% per promoció des del grup C, i 62 llocs de treball per provisió interna, dels quals el 85% són llocs de comandament intermedi o d'execució tècnica.

Aquestes places de promoció interna s'afegiran a altres 35 places de promoció interna, en processos selectius que estan a punt de convocar-se (de les quals el 74% per promoció des del grup C).

L’Ajuntament assegurà que està complint amb la previsió pressupostària, que ja tenia una dotació extraordinària, per atendre les modificacions derivades de la descripció de funcions dels llocs de treball. Tot i aquest increment de despesa, també s'han suprimit llocs de treball i s'han fet modificacions que suposen un estalvi per l'Ajuntament. Per exemple, la transformació d'un lloc de direcció de Recursos Humans en direcció de serveis centrals, necessària per a la coordinació de diversos serveis, suposa un estalvi de 78.513,60 euros, ja que s'opta per un concurs intern entre caps de servei en lloc d'un concurs entre personal d'altres administracions públiques.

L'Ajuntament considera que d'aquesta manera s'avança en la línia d'aconseguir la relació de llocs de treball ben aviat i l'actualització de la valoració llocs de treball en un termini raonable, el que ha de suposar un definitiu reconeixement de tot el personal municipal.

La CGT es mostra contrària a la modificació del catàleg de llocs de treball

La secció sindical de la CGT a l'Ajuntament de Tarragona es mostra contrària a la modificació del catàleg de llocs de treball. Des del sindicat consideren que aquesta modificació «només preveu millores per a determinats estaments de l’ens, i que sense desmerèixer el reconeixement de casos concrets i adequats, s’oblida del gran gruix de treballadores i treballadors de categories inferiors que sovint veu les seves condicions laborals i retributives per sota de les feines que realment exerceixen».

Per últim, el sindicat posa de relleu que entre les modificacions que preveu el catàleg, s’atorguen algunes places a determinades persones que no van assolir‐les mitjançant el procediment adequat, creat amb aquesta finalitat. D’altra banda, la creació i transformació d’una plaça de director de Recursos Humans a director de Serveis Centrals asseguren que no respon a cap necessitat real, i no consideren correcte la retribució de 54.829,88 euros de complement específic.

La CUP denuncia la falta de transparència

Per la seva banda, la CUP de Tarragona considera que aquesta modificació afecta a poques persones, i que manté «la resta de personal en unes condicions laborals inadequades, com és el cas de persones que fan de tècniques i laboralment no se’ls reconeix».

La regidora Laia Estrada afirma que «el fet de no fer les modificacions totes alhora presenta el risc que posteriorment l’ampliació pressupostària en alts càrrecs farà minvar la partida pressupostària per a contractació de personal de categories inferiors, amb costos més reduïts, de personal estrictament necessari i que els darrers anys s’han vist perjudicats». Tant Estrada com el regidor Jordi Martí Font, reclamen de nou la Relació de Llocs de Treball, que encara no està llesta: «Caldria esperar tenir la RLT i després modificar el que calgui. Si això no pot ser, que es facin totes les modificacions corresponents i no només les que afecten un 10% de la plantilla». Finalment, Estrada explica que «no se’ns han fet arribar els criteris que determinen per què cal fer aquestes modificacions i no unes altres, de manera que no podem saber si aquests canvis són, o no, pertinents».

tracking