Diari Més

Habitatge

Catalunya concedeix ajuts de fons europeus per a la rehabilitació energètica per a més de 8.800 habitatges

A les vegueries del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre ja s’han concedit ajuts per obres en 935 habitatges

Els fons Next Generation permeten la rehabilitació energètica d'habitatges, edificis i barris.

Els fons Next Generation permeten la rehabilitació energètica d'habitatges, edificis i barris.Departament de Territori

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

Actualment, bona part del parc d’edificis de Catalunya té un aïllament energètic deficient, el que es tradueix en un augment del cost de la factura de llum i gas que paguen les famílies. Intervencions en la façana, coberta i tancaments dels habitatges permeten aconseguir una millora significativa de l’eficiència energètica d’un immoble. En aquest sentit, a les vegueries del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre ja s’han concedit subvencions per obres en 935 habitatges, dels 1.500 que han sol·licitat ajudes dels fons europeus Next Generation per a la rehabilitació energètica. Com a exemple a les promocions de Tarragona i Salou (amb 88 i 240 habitatges cadascuna) se’ls ha atorgat una subvenció de 693.004,26 i 4.741.254,53 euros respectivament. A tot Catalunya, la xifra s’eleva a 87 milions i més de 8.800 edificis que seran reformats.

El Govern també ha atorgat subvencions per valor de 4,5 milions més per elaborar el Llibre de l’edifici, que dona informació sobre les característiques tècniques dels edificis i pautes per a un correcte manteniment. Les comunitats de veïns i propietaris de pisos encara tenen fins al 31 de desembre del 2024 per optar a aquestes subvencions. Les ajudes varien en funció de l’estalvi energètic i poden anar entre el 40 i 80% de la inversió amb topalls.

480 M€ per a la rehabilitació d’habitatges

Els fons Next Generation de la Unió Europea suposen la injecció econòmica més gran de la història per a la rehabilitació energètica d’edificis per tal de millorar l’eficiència energètica de les llars i lluitar contra el canvi climàtic. A Catalunya li toquen 480 milions d’euros del fons i se’n podrien beneficiar uns 50.000 habitatges fins a l’any 2026.

Els objectius d’aquests ajuts són reduir el consum d’energia primària no renovable, com són el gas natural, el carbó o el petroli; disminuir la demanda d’energia per a calefacció, aigua calenta sanitària i refrigeració; i l’eliminació de l’amiant dels edificis. Per a fer-ho, hi ha principalment tres programes:

Ajudes per a la rehabilitació de l’edifici

Les persones beneficiàries són les comunitats de propietaris, persones propietàries o usufructuàries dels habitatges, les administracions públiques (en el cas d’habitatge públic), les societats cooperatives, i les empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis residencials. Actuacions de rehabilitació de l’edifici en què s’obtingui una millora acreditada de l’eficiència energètica.

On adreçar-se?

Al tècnic o a l’administrador de finques de l’edifici. Si la comunitat no en té, cal adreçar-se directament al col·legi d’administradors de finques que pertoqui segons la zona.

Ajudes per a la rehabilitació dels barris

Els beneficiaris de les subvencions destinades a la rehabilitació d’edificis d’habitatges amb criteris d’eficiència energètica són els propietaris d’edificis que es trobin dins els àmbits definits com a Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRPs) per part dels ajuntaments.

On adreçar-se?

• A Barcelona, al Consorci de l’Habitatge de Barcelona

• Als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al Consorci Metropolità de l’Habitatge

• A la resta del país, a les Oficines Locals de Rehabilitació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Elaboració del Llibre de l’Edifici i Projectes i projecte de rehabilitació

A més de les ajudes anteriors, les comunitats de propietaris d’edificis d’habitatges, societats cooperatives i les empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis residencials, unifamiliar o plurifamiliar, poden acollir-se a ajudes per elaborar el Llibre de l’edifici i projectes. Aquest ajut és complementari i es pot sumar amb qualsevol de les altres tres subvencions.

El llibre de l’edifici és l’estudi tècnic que dona informació sobre les característiques de l’edifici, unifamiliar o plurifamiliar i dota la propietat de les instruccions d’ús i manteniment necessàries per allargar la vida útil de l’edifici i evitar-ne la degradació. En aquest estudi també es detallen les actuacions que cal fer per assolir les millores necessàries en eficiència energètica. Fins ara, s’han concedit 4.597.277 euros en subvencions per a un total de 9.325 habitatges.

Peticions Sol·licituds concedides
Habitatges Habitatges Import subvenció
Ajuts a la rehabilitació als barris 6.268 4.467 49.983.664 €
Ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis
4.037 2.165 31.586.189 €
Ajuts a l’eficiència energètica en habitatges 3.935
2.232
6.324.778 €
Ajuts al Llibre de l’Edifici
4.597.277 €
TOTAL 14.240 8.864 92.491.908

 

tracking