Diari Més

Municipal

Entra en funcionament Mas Totosaus de Reus

L'equipament municipal acull els serveis universals adreçats a les famílies amb infants en situació de vulnerabilitat

Tant el SOAF com el SIS són serveis de l'Ajuntament de Reus.

Entra en funcionament Mas TotosausCedida

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

Coincidint amb el Dia Mundial de la Infància, aquest 20 de novembre, l'Ajuntament de Reus ha posat en funcionamentl'equipament municipal Mas Totosaus,queacull la direcció de dos serveisuniversals adreçats especialmenta les famílies amb infants en situació de vulnerabilitat: el Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) i el Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS).

Tant el SOAF com el SIS són serveis de l'Ajuntament de Reus cofinançatspel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya a través del Contracte programa dels Serveis Socials 2022-2025.

Des de l'any 2017ja existeix el SOAFaMas Pintat,que prestaatenció directa a les famílies de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h.El SOAF a Mas Totosus està previst que també atengui directament a les famílies més endavant.

SOAF a Reus

El SOAF és un servei gratuït d'atenció i assessorament integral a les famílies. Pretén millorar i reforçar les seves capacitats i habilitats educatives, relacionals i socialitzadores,per tal de facilitarimillorarel benestar individual i familiar.Es tracta d'un espai on parlar amb calma i confiança de les relacions familiars, amb acompanyament de professionals, queajuden les famíliesa trobar orientació i respostes a les incerteses de la criança.

Els dos SOAF de Reus treballen directament amb les famílies de la ciutat mitjanant els espais educatius familiars, la consultoria individual, tallers, xerrades a centres educatius i altres propostes.

El SOAF ésun servei preventiu i universal que té els objectius generals següents:

 • Afavorir entorns i relacions familiars saludables a fi de minimitzar els possibles factors de risc i prevenir que es converteixin en situacions de risc social alt, violència o vulnerabilitat extrema.
 • Potenciar les capacitats parentals i acompanyar en la gestió emocional dels processos vitals de la família.
 • Donar atenció a les persones al llarg de tot el cicle vital, en qualsevol edat, tenint en compte la perspectiva de gènere i la seva diversitat.

Es treballa tant amb sessions individuals d'orientació i assessorament com amb sessions grupals de parentabilitat positiva i en estreta col·laboració amb la resta d'agents que intervenen en la unitat familiar.

El SIS a Reus

El SIS és un servei del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya que a Reus des de fa anys el presta l'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials de l'Ajuntament de Reus. És un recurs amb diferents equips de prevenció que donen resposta a les necessitats d'intervenció socioeducativa en els casos de risc de desprotecció, amb caràcter diürn i no residencial, i que permeten actuar preventivament i evitar la separació de l'infant o adolescent de la seva família i del seu entorn habitual, a fi de treballar les seves necessitats en l'entorn comunitari.

Estan repartits per tota la ciutat i actualment atenen al voltant de 400 infants i joves mitjançant 4 subserveis:

 • Servei de suport a les famílies amb infants de 0-3 anys en situació de risc social.
 • Servei d'atenció diürna.
 • Servei d'intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc social.
 • Servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc social.

El SIS atén infants de 0 a 16 anys, que hi accedeixen a demanda dels Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament. Aquesta derivació es fa sota un pla de treball familiar i projecte educatiu individualitzat de l'infant, que marca els objectius de treball, les pautes de seguiment i els períodes d'atenció. A Mas Totosaus no hi haurà atenció directa, només es portarà a terme la coordinació del SIS.

Funcionen com a espai d'acollida física i afectiva, on es desenvolupen, sota criteri educatiu, activitats de la vida quotidiana fora de l'horari escolar en els períodes lectiu i no lectius: berenar, preparar tasques escolars, jugar...

Els objectius del SIS són els següents:

 • Afavorir el desenvolupament personal i la integració social dels infants.
 • Prevenir i evitar el deteriorament de les situacions de risc, tot potenciant l'autonomia personal.
 • Compensar dèficits socioeducatius.
 • Potenciar el procés i l'adquisició dels aprenentatges.
 • Rehabilitació de les competències parentals.
 • Participació en la vida social del municipi.
 • Potenciar la participació i el suport comunitari de l'entorn.

Actualment,a la ciutat de Reushi ha en funcionament els següents serveis d'atenció diürnaubicats en espais municipalsiamb unadistribució territorialquerespona un criteride proximitat a l'entorn sociofamiliar dels infants:

 • Servei d'atenció diürna Districte I al Centre Cívic del Carme.
 • Servei d'atenció diürna Mestral al Centre Cívic Mestral.
 • Servei d'atenció diürna Noves Connexions al Centre Cívic Llevant.
 • Servei d'atenció diürna Petitrens als baixos 2 del bloc 33 del carrer Mas Pellicer del barri Sant Josep Obrer.
 • Servei d'atenció diürna Estel al Centre Cívic Migjorn.
 • Servei d'atenció diürna Arrels al Centre Cívic Ponent.

Pel que fa a l'horari, els centres d'atenció diürna presten atenció als infants de dilluns a divendres de 16 a 20 h durant tot l'any.

El SIS també ofereix el servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc, que s'adreça als progenitors, tutors o guardadors d'aquests infants. Mitjançant activitats de suport i formació vetlla per un adequat desenvolupament integral i benestar dels infants i per la permanència amb la seva família. Aquest treball es fa mitjançant l'activitat «Petits del barri» a la zona sud de la ciutat al Centre Cívic Migjorn i a la zona est a l'equipament municipal ubicat al carrer Mas Pellicer.

A més, el SIS també presta el servei d'intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc, que té com a objectiu dotar als progenitors o tutors de les habilitats relacionals, de conducta i d'hàbits per tal de tenir cura dels fills de manera adequada i disminuir així la situació de risc dels infants.

Un altre servei que ofereix el SIS és el servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc, que té com a objectiu dotar als adolescents d'eines per tal d'assolir progressivament una gestió adient de la seva autonomia.

tracking