Diari Més

Educació

Reus posa en marxa un nou curs escolar amb 15.784 alumnes a l'etapa obligatòria

A l'ESO la ràtio genèrica és de 30 o 27 depenent de les característiques del centre

Les escoles bressol municipals van iniciar el curs escolar l'1 de setembre.

Reus posa en marxa un nou curs escolar amb 15.784 alumnes a l'etapa obligatòriaCedida

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

El curs escolar 2021/2022 es posa en marxa aquest dilluns 13 de setembre i a Reus ho fa amb 15.784 alumnes escolaritzats a l'etapa obligatòria: 9.980 a Infantil i Primària i 5.804 a Secundària. Les dades ens indiquen que un any més durant l'estiu segueixen augmentant per la matrícula viva, aquest nou curs amb 260 noves incorporacions entre P3 -4 ESO.

Com el curs anterior, la ciutat de Reus compta amb 20 centres d'educació infantil i primària públics, 1 dels quals és institut -escola, 9 centres concertats, 1 centre privat, 8 instituts de secundària, 3 centres d'educació especial (2 de titularitat pública i 1 de privat concertat), l'Escola Oficial d'Idiomes i 2 escoles de formació d'adults. Amb l'objectiu d'atendre les necessitats d'escolarització actuals, el nombre de grups de P3 és de 46 i el de grups de 1r d'ESO és de 48, els mateixos que l'any passat i que responen a les necessitats d'aquest curs amb la novetat dels canvis en quant a les adscripcions que han passat a ser úniques per primer cop per aquest curs.

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha volgut remarcar que «avui comença un nou curs escolar amb la il·lusió que fa començar nous projectes. Comença un nou curs amb normalitat, després que el curs passat s'iniciava clarament marcat per la pandèmia. Tenim l'esperiència de tot un any escolar amb la covid, hem après lliçons diverses, i està clar que ho vivim d'una manera diferent, amb més tranquil·litat».

Amb relació a les ràtios de l'escola pública, la ràtio de P3 és de 23 tant per l'escola pública com per la concertada. Aquesta ràtio també es manté així a P4 seguint amb l'acord que hi va haver ja pel curs passat per poder fer una escolarització equilibrada a tots els centres amb alumnat nouvingut a Reus.Pel que fa a l'ESO la ràtio genèrica és de 30 o 27 depenent de les característiques del centre.

Recursos per a l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials

El Centre d'Educació Especial La Font del Lleó, creat el curs 2014-15 i ubicat al barri Gaudí, adjacent a l'escola Ciutat de Reus, pot acollir des del curs passat, alumnes segons la tipologia del diagnòstic, per respondre les necessitats de les comarques del Baix Camp i Priorat. Recordem que les darreres obres d'ampliació, la remodelació de l'accés a ambdues escoles i llur senyalística, han permès que s'hi accedeixi per portes independents.

El Col·legi Públic d'Educació Especial Alba, de la Diputació a Reus, acull alumnes d'entre 3 i 20 anys les necessitats educatives dels quals, per causes molt variades, no troben una resposta a l'escola ordinària.

Com a novetats d'aquest curs esmentar que s'ha posat en marxa la targeta gratuïta de transport per alumnat d'ESO que compleix una sèrie de requisits. Aquesta nova proposta respon a la demanda de les famílies un cop es va resoldre aprovar l'adscripció única.

Finalment esmentar que l'escolar Rubió i Ors comença aquest curs la seva aliança amb el Centre de Lectura de Reus dins del Projecte Magnet, aliances per a l'èxit eductiu. El regidor d'Educació, Daniel Recasens, ha explicat que «aquesta aliançaamb una institució d'excel·lència permet al centre educatiu desenvolupar un projecte educatiu innovador i de qualitat, un projecte atractiu, que tingui magnetisme i que es converteixi en un projecte de referència en el seu territori, tant per a les famílies com per a la comunitat educativa».Cal recordar que l'escola Marià Fortuny també participa d'aquest projecte, fent aliança amb l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la URV i el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.

El primer cicle d'Educació Infantil

Relacionat amb l'etapa d'Educació Infantil, de 0-3 anys, les escoles bressol municipals van iniciar el curs escolar l' 1 de setembre amb atenció a les famílies i el 13 de setembre amb atenció als infants. Durant els primers dies s'atendran els infants en un horari especial i amb una entrada esglaonada per tal d'afavorir-ne una bona adaptació. Actualment, es disposa de 19 places vacants per a infants nascuts a l'any 2021 i 19 places vacants per a infants nascuts a l'any 2020 en les diverses Escoles Bressol Municipals.

És el segon curs per les famílies que accedeixen al servei que ofereix les Escoles Bressol Municipal opten a la tarifació social. Aquest model econòmic permet combatre les desigualtats de cada família, econòmiques i socials i és aplicable als dos servies bàsics de les escoles bressol municipals, els serveis escolars amb diferents horaris i serveis d'àpats.

Aquest curs com a novetat a l'EBM la Ginesta s'obrirà una aula multisensorial per donar resposta a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, comptarà amb elements interactius, passius i vibratoris. L'aula multisensorial és una proposta emmarcada dins dels pressupostos participatius de la ciutat.

Com a segona novetat estem treballant per implementar a les famílies que ho desitgin durant l'estada dels infants al centre els bolquers reutilitzables. Amb aquesta proposta es vol reduir els residus dels bolquers d'un sol ús que produeixen les Escoles Bressol Municipals de Reus. Durant el curs 20-21 és va realitzar una prova pilot a l'EBM Lligabosc amb una bona acceptació, per aquest motiu s'amplia la proposta a totes les EBM.

Reus disposa de 6 escoles bressol de titularitat municipal, 1 de la Generalitat de Catalunya, 2 de titularitat privada subvencionades i 11 de privades. La xarxa d'escoles bressol municipals la formen l'EBM El LLigabosc, l'EBM El Marfull, l'EBM El Margalló, l'EBM La Ginesta, l'EBM L'Olivera i l'EBM Montsant, totes amb una ocupació alta.

L'etapa postobligatòria

Pel que fa a la Formació Professional en destaca el nou cicle de Grau Mig Guia del medi natural i del temps de lleure que es realitzarà a l'institut Josep Tapiró, i l'ampliació d'algunes places a diferents centres per a donar resposta a l'alta demanda que hi ha hagut enguany que es van publicar el passat 8 de setembre. El període extraordinari d'inscripció va finalitzar el divendres passat dia 10.

D'altra banda, esperem que es vagin relaxant les mesures dels països membres de la Xarxa FP per tal de reprendre el foment de la mobilitat internacional de l'alumnat d'FP i del professorat al llarg d'aquest curs.

Esmentar, també, que des de l'Ajuntament es segueix treballant per formar alumnes en modalitat Dual a través de beques de formació de diferents centres d'FP de la ciutat.

En quant al Batxillerat i responent a la demanda d'alumnat provinent de l'etapa obligatòria que han volgut accedir a aquests estudis en el seu primer curs, s'ha obert un nou grup a l'institut Gaudí per poder donar cabuda a totes les peticions presentades i per ningú s'ha quedat sense places.

La formació d'adults

Quant a l'educació de les persones adultes, la ciutat compta amb dos centres públics que imparteixen formació per a aquest col·lectiu: el CFA Reus, ubicat des de fa ja quatre cursos al carrer d'Astorga, al barri Fortuny (de titularitat de la Generalitat), i el CFA Escola Marta Mata (de titularitat municipal) al carrer de Terol, al barri Gaudí.

ARE Activitats i Recursos Educatius

La regidoria d'Educació ha presentat la darrera setmana d'agost l'oferta d'activitats i recursos educatius del curs 2021-2022.

El programa ARE posa a l'abast dels centres educatius de la ciutat eines i activitats per tal d'eixamplar els recursos de què disposen per desenvolupar el currículum i que permeten incrementar les experiències de l'alumnat en els diferents àmbits i multiplicar així les seves oportunitats d'aprenentatge, esdevenint un instrument per a construir coneixement partir de l'experiència, per al treball en valors i per la construcció d'una ciutadania activa i crítica.

Aquest conjunt de propostes ajuden a treballar una escola per l'equitat i les oportunitats educatives, en xarxa, de proximitat i arrelada a la ciutat. Es fa a partir de la implicació dels serveis municipals, entitats de ciutat, empreses i altres ens en què participa l'Ajuntament, des del treball transversal i connectat.

L'oferta ARE ja compta amb ja amb 124 propostes de diferent format, entre propostes consolidades o renovades, de les quals 36 són novetat.

En el decurs de les properes setmanes el catàleg de les ARE s'anirà completant. Es pot consultar a:https://www.reus.cat/serveis/activitats-i-recursos-educatius-are

tracking