Diari Més

Tribuna

Una dimissió perquè res canviï

Portaveu del Grup Municipal Primer el Vendrell

Creat:

Actualitzat:

Després de 20 anys, quan en Martí Carnicer va votar a favor de l'eliminació del Consell d'Administració on hi havia un representant de l'Ajuntament del Vendrell i es va nomenar al Sr. Pros com administrador. Aquest mes de juny en una Junta General, el Sr. Pros, ha presentat la seva dimissió del càrrec d'administrador únic de Parven 93.

Fa poc més d'un any, en roda de premsa, vaig demanar la seva dimissió per les irregularitats comeses en la presentació dels comptes anuals de Parven 93 i els tècnics municipals de l'Ajuntament del Vendrell van posar aquests fets en coneixement de la fiscalia.

Però si aquesta dimissió, hauria pogut suposar un abans i un després en les formes de gestionar l'empresa, he comprovat que la mateixa Junta va nomenar al fill del Sr. Pros com a nou administrador. Vull recordar que l'Ajuntament del Vendrell és el soci majoritari, i aquesta decisió bloqueja la possibilitat de configurar un Consell d'Administració a on l'Ajuntament del Vendrell en la seva qualitat de soci majoritari, hagués pogut tenir un paper en la gestió cosa que no ha succeït des de fa més de 20 anys.

S'ha de tenir en compte que la mala gestió continua, ja que Parven 93 no ha aprovat en temps i forma els comptes de l'exercici 2022 incomplint la llei de societats de capital.

Una dimissió perquè res canviï (hi ha com una mena 'd'herència' implícita en la gestió, al nomenar-se al fill del Sr. Pros com nou administrador), produïda en part, pel desinterès de l'alcalde Kenneth Martínez, ja que l'Ajuntament del Vendrell no va ser present en aquesta Junta General que era de vital importància per la gestió futura de Parven 93.

Per acabar, no hem d'oblidar que Parven 93 a més de gestionar l'aparcament de la Plaça Pep Jai, gestiona tota la zona blava del municipi, del que l'Ajuntament del Vendrell no rep cap ingrés per la concessió fins dintre de 25 anys, a més no hi ha cap mena de control en la gestió de l'empresa per part de l'Ajuntament. Aquest fet provoca disfuncions, que impedeixen una millor regulació de les places d'aparcament de rotació, com ara seria la possibilitat de crear noves places blaves o taronges.

tracking