Diari Més

Tribuna

El repte del jovent vallenc es diu Open Data

Tercera tinent d'alcalde i regidora de Transparència, Oficina d'Atenció Ciutadana i TIC

Creat:

Actualitzat:

La Regidoria de Transparència, OAC i TIC amb la col·laboració de la regidoria d'Educació hem creat els premis Repte Valls Open Data adreçats a l'alumnat de secundària de Valls, per tal de promoure l'ús de dades obertes com a recurs educatiu, incrementant el coneixement i les habilitats per tractar-les entre els més joves. Amb la posada en marxa d'aquests premis donem continuïtat al projecte del Portal de dades obertes, presentat a finals del 2019, iniciativa pionera entre les administracions catalanes i que va ser premiat amb un dels guardons inclosos en la convocatòria 2020 dels Premis Alfons Ortuño de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC). Aquest projecte va néixer amb l'objectiu de proveir a la ciutadania de Valls d'un conjunt de dades estructurades i interoperables, i a la vegada, publicades en una xarxa Blockchain, una innovació que suma en favor de la transparència i ofereix major seguretat a la ciutadania pel que fa a la disponibilitat de les dades. L'obertura de dades públiques (open data), consisteix a posar la informació que posseeix el sector públic a l'abast de tothom en un format digital, estandarditzat i obert, seguint una estructura clara que permeti la seva comprensió i al mateix temps es facilita l'accés a aquesta informació per fomentar la seva reutilització. I, per encara millorar més el servei de transparència, s'automatitza el procés de publicació dels continguts. Amb la posada en marxa d'aquest nou portal l'Ajuntament de Valls va fer un pas de gegant en el govern obert i en facilitar l'apoderament de la ciutadania vallenca, les dades publicades s'entreguen a la ciutadania amb la garantia que l'Ajuntament no podrà desfer aquest compromís de publicació ni tampoc modificar-ne la informació.

I ara fem un pas més i posem en marxa uns premis que formen part de l'estratègia que des de 2019 l'Ajuntament de Valls està desenvolupant amb la intenció d'obrir les dades a la ciutadania, tal i com estableixen els criteris de la Direcció General d'Administració Digital de la Generalitat i el Pla d'Acció de la Unió Europea per a les administracions públiques. El nostre objectiu és facilitar la lliure circulació de les dades de què disposem com a administració pública i fomentar la transparència de la institució i la participació de la ciutadania. I com que coneixem que les futures i futurs reutilitzadors de dades són en aquests moments als centres educatius, ens adrecem als més joves per implicar-los en el procés de construcció de la seva ciutat i en la presa de decisions. Aquests premis neixen amb l'esperit de fomentar la participació i l'esperit crític de l'alumnat, en la mesura que els convidem a analitzar el seu entorn per tal que puguin proposar accions per millorar la nostra ciutat.

El Repte Valls Open data ha nascut per fomentar la participació i la implicació dels més joves en el procés de presa de decisions i a la vegada representa un assoliment més en el projecte de transformació digital i govern obert que impulsem des de la regidoria.

tracking