Diari Més

Municipal

El govern de Torredembarra preveu congelar les ordenances fiscals

Per altra banda, alguns preus públics s'encareixen, com l'assistència setmanal al Casal d'Estiu

Imatge de la façana consistorial de Torredembarra.

Ajuntament TorredembarraAjuntament Torredembarra

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

L'equip de govern de l'Ajuntament de Torredembarra preveu la congelació de les ordenances fiscals per al 2023 i preveu generalitzar les bonificacions de l'IBI per a la instal·lació de plaques solars a tota mena d'immobles. D'aquesta manera, ni l'IBI, ni taxa per la recollida d'escombraries, ni la del subministrament d'aigua, entre d'altres, veuran incrementat el seu preu. Les ordenances es debatran en el ple ordinari d'aquest dijous, 20 d'octubre, a les sis de la tarda.

Entre les modificacions que tiraran endavant, el regidor d'Hisenda, Josep Maria Guasch, ha destacat que es vol fer extensiva la bonificació actual de l'IBI dels immobles amb ús residencial en què s'instal·lin sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia solar als immobles amb usos no residencials i regular de manera més aclaridora la bonificació en els casos d'autoconsum col·lectiu. Aquest canvi comporta que es podrà demanar la bonificació de l'IBI per a instal·lació de plaques solars també a immobles destinats a usos comercials, industrials, equipaments, etc. A més, les bonificacions es duran a terme a partir d'una potència mínima contractada d'1 kw (fins ara era de 2 kw), amb la qual cosa pràcticament tots els immobles queden emparats per la bonificació. Aquestes bonificacions són de fins al 50% de l'IBI (segons valor cadastral i potència d'instal·lació) durant tres anys.

D'altra banda, es torna a proposar la reducció d'un 50% en els canvis de titularitat del cementiri municipal amb l'objectiu d'afavorir-ne l'actualització. També es preveu derogar la taxa de manteniment i conservació fins que no s'assoleixi el procés de valoració, obtenció i correcció de les dades de titularitat del cementiri i, al mateix temps, es compti amb un programari adequat per a confeccionar el padró de manteniment i conservació del cementiri.

Altres modificacions són canviar la liquidació anual de la taxa de les parades del mercat setmanal per una liquidació semestral i no atorgar autorització d'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires a aquells sol·licitants que tinguin sancions impagades vinculades a l'ocupació de la via pública, tot mantenint que cal trobar-se al corrent de pagament del tribut d'ocupació.

També es modifica la taxa del servei de gestió de residus, de manera que la taxa que es paga per locals comercials sense activitat temporal recaurà en el titular de l'activitat i no en el propietari de l'establiment. A més, es manté la bonificació del 50% per a altes de noves activitats i per canvis de titularitat. Finalment, es proposarà modificar altres taxes per millorar-ne el contingut i adequar-lo a la normativa vigent com és el cas de l'ICIO; la plusvàlua; la instal·lació de parades, casetes de venda, atraccions així com la taxa de prestació de serveis d'intervenció administrativa.

Augment de preus

Pel que fa als preus públics, s'encarirà el preu general d'assistència setmanal al Casal d'estiu, que passarà de 25 a 35 euros; el del segon germà, família monoparental, nombrosa i altres situacions, que passarà de 15 a 20 euros setmanals, i el preu d'acollida de 5 a 10 euros. Els preus resultants de l'actualització continuen sent preus molt assequibles per a aquestes activitats. També es preveu la derogació dels preus de les places reservades a vehicles elèctrics o híbrids fins a disposar d'un nou sistema de recàrrega d'aquests vehicles. Un altre punt que es debatrà en el ple ordinari d'aquest dijous és una modificació de crèdit que inclou, entre altres canvis, suplementar el cobriment i climatització de la nova piscina municipal amb un total de 780.000 euros.

tracking