Diari Més

Medi Ambient

La Comunitat de Regants del pantà de Riudecanyes considera complex l'ús d'aigua depurada al sistema

L'entitat no veu clara la proposta del Gepec sobre l'aprofitament d'aigua de les depuradores però s’avé a estudiar solucions

L'assut, riu avall del pantà de Siurana, des d'on es deriva l'aigua a Riudecanyes.

Els ecologistes exigeixen clausurar el transvasament del riu Siurana al pantà de RiudecanyesACN

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes considera complex l’ús d’aigua depurada al sistema, però s’avé a estudiar les solucions que es proposin. És la resposta que dona l'entitat davant la proposta que va fer el Gepec sobre la utilització de l’aigua provinent de les depuradores del Baix Camp i, especialment, de la depuradora de Reus per usos agraris. Els regants avisen que cal estudiar a fons qualsevol actuació orientada a donar sortida a aquest recurs procedent de la depuració d’aigües residuals, tenint present tots els aspectes necessaris de qualitat, d’infraestructura, d’abast territorial, de cost i de regulació per avaluar la viabilitat de la proposta. A partir d'aquí, consideren que la incorporació al sistema Siurana-Riudecanyes d’aquests cabals d’aigua pot presentar un seguit d’inconvenients que s’haurien de resoldre abans de plantejar-ho com una solució als dèficits hídrics del Priorat i el Baix Camp.

D'entrada, es recorda que qualsevol solució ha de ser adequada per als usos actuals que té assignats la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes i els seus membres i que conformen els seus drets. Això és ús agrari i consum de boca en alguns dels municipis que participen del sistema, com és el cas de Reus. En tot cas, segons insisteix l'entitat, cal garantir que el recurs obtingut té la qualitat suficient per a tots aquests usos, tot recordant que la normativa actual impedeix l’ús d’aigua depurada per al consum de boca.

A més, els regants remarquen que la infraestructura actual del sistema Siurana-Riudecanyes és integral i no permet distribuir cabals en funció dels diversos usos. «No veiem viable, ara per ara, la incorporació de l’aigua depurada únicament per al reg, a més tenint en compte les pròpies limitacions legals en aquest aspecte», es destaca, des de la Comunitat de Regants, a través d'un comunicat.

Els regants opinen que la incorporació d’aquest cabal d’aigua provinent de la depuració al sistema Siurana-Riudecanyes, tenint en compte els usos, s’hauria de fer en les condicions òptimes de tractament previ i en els punts idonis que permetessin una regeneració natural que millorés la qualitat de l’aigua. També creuen que hauria d’anar acompanyat de les infraestructures necessàries i de la seva dotació pressupostaria, tant en inversió com en explotació, per fer-ho possible.

A partir d'aquí, la Comunitat de Regants conclou que «la millor solució equivaldria a reutilitzar l’aigua tractada a partir de la presa del Pantà de Siurana, de manera que aquest recurs degudament condicionat pugui, a més, regenerar-se en el recorregut». D'aquesta manera, segons l'entitat, part d’aquest nou recurs alliberat provinent de les depuradores del Baix Camp, juntament amb les dels pobles del Priorat de la conca del Siurana, s’integraria al cabal ecològic estable de la conca del riu Siurana i al sistema Siurana-Riudecanyes.

Des de la Comunitat de Regants es manifesta que estan oberts a estudiar totes les propostes que suposin una millora en l’ús dels recursos hídrics del territori i optimitzar-ne l’ús, però, insisteixen en què qualsevol de les solucions que es proposin haurà de fer valdre els drets adquirits i vigents de la corporació i els seus membres. Constituïda l'any 2004 i adscrita a l'ACA, l'entitat agrupa a 3.000 famílies del Baix Camp.

tracking