Diari Més

Política

Novetats en beques per al curs que ve: s'apuja el llindar de renda i s’exclou el lloguer

Són dues de les novetats del reial decret per al pròxim curs que també ampliarà la flexibilització dels requisits acadèmics aplicables a víctimes de violència de gènere

Els ministres d’Economia, Carlos Cuerpo; Cultura, Ernest Urtasun i Drets Socials, Pablo Bustinduy al costat de la ministra d’educació i portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría.Efe

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

El reial decret de beques i ajuts, aprovat aquest dimarts en Consell de Ministres, augmentarà els llindars de renda màxims en un 5 % i exclourà per primera vegada del còmput de patrimoni les subvencions al lloguer d’habitatge habitual.

Són dos de les novetats del reial decret per al curs 2024-2025 que, per recomanació del Consell d’Estat, també ampliarà la flexibilització dels requisits acadèmics aplicables a víctimes de violència de gènere a les de violència sexual menors d’edat.

Per primera vegada rebaixarà a més l’exigència del percentatge de discapacitat per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu de l’actual 33% al 25%, equivalent a la discapacitat moderada.

L’objectiu principal del reial decret, proposat pels ministeris d’Educació i d’Universitats, és garantir la igualtat d’oportunitats i que ningú no abandoni els seus estudis per la falta de recursos econòmics.

Qui s'hi pot acollir?

Del reial decret se'n deriven dos convocatòries: la general per a Batxillerat, Formació Professional, Ensenyaments d’Idiomes, Artístics, Esportius i Universitaris -incloses les de Màster-, i en segon lloc la d’ajuts per a alumnat amb especials necessitats de suport educatiu (discapacitat; trastorn greu de la comunicació i el llenguatge; trastorn d’espectre autista i altes capacitats).

La primera es publicarà el mes de març i es preveuen uns 744.000 beneficiaris -el curs passat van ser 429.494 de no universitaris i 305.570 d'universitaris-, mentre que la segona es convocarà al maig i hi ha 249.000 potencials beneficiaris.

Principals novetats per al curs 2024-2025

A causa que encara no s’han aprovat els Pressupostos Generals d’Estat d’aquest any, el govern espanyol consolidarà les millores introduïdes en anys anteriors, entre elles l’increment de la beca de residència (de 1.600 a 2.500 euros) i un subsidi de 400 euros per a despeses generals d’alumnes de necessitats educatives especials.

Les novetats introduïdes aquest any són:

1. L'increment dels llindars de renda màxims en un 5%. Amb això es pretén aturar la pèrdua de beneficiaris, deguda a l’increment de les rendes salarials, particularment les associades al salari mínim interprofessional i al cost de la vida des de les últimes actualitzacions. Beneficiarà sobretot el llindar 1, en el qual se situen la majoria de famílies.

2. Rebaixa de l’exigència del percentatge de discapacitat per a alumnat amb necessitats específiques del 33% al 25%.

3. Exclusió del còmput dels rendiments patrimonials de les subvencions al lloguer de l’habitatge habitual. Un aclariment expressa que venia demanant el Defensor del Poble en els últims anys.

4. Es flexibilitzaran els requisits acadèmics de les víctimes de violència sexual menors d’edat.

El cost estimat de la convocatòria serà d’uns 2.535 milions d’euros.

En síntesi, per al pròxim curs les principals modalitats i quanties de les beques, ajuts i subsidis són:

Per als ensenyaments no universitaris:

1. Quantia fixa lligada a la renda del sol·licitant: 1.700 euros.

2. Quantia fixa lligada a la residència: 2.500 euros.

3. Beca bàsica: 300 euros. En el cas de cursar cicles formatius de Grau Bàsic seran 350 euros.

4. Quantia fixa lligada a l’excel·lència en el rendiment acadèmic: entre 50 i 125 euros a partir d’una nota mitjana de 8 punts.

5. Quantia variable: el seu import mínim serà de 60 euros.

Per als ensenyaments universitaris:

1. Quantia fixa lligada a la renda: 1.700 euros.

2. Quantia fixa lligada a la residència: 2.500 euros.

3. Quantia fixa lligada a l’excel·lència en el rendiment acadèmic: entre 50 i 125 a partir de nota mitjana de 8 punts.

4. Quantia variable: el seu import mínim serà de 60 euros.

5. Beca de matrícula: comprendrà el preu públic oficial dels serveis acadèmics universitaris corresponent als crèdits en què s’hagi matriculat el o l’estudiant per primera vegada en el curs 2024-2025.

Requisits acadèmics en el curs 2024-2025

En els nivells no universitaris:

1r curs Batxillerat 5.00 punts a quart curs d’ESO

1r curs FP Cicle Mitjà i Cicle Formatiu de Grau Bàsico: quedar matriculat

1a curs FP Cicle Superior 5.00 punts a segon curs de Batxillerat

ó

5.00 punts de qualificació final de cicle formatiu de Grau Mitjà d’FP

ó

5.00 punts en prova d’accés

Segons cursos: Superar totes les matèries tret d’una (o un nombre de mòduls que suposi el 85% de les hores totals del curs en què hagués estat matriculat a FP)

En els ensenyaments de grau

1r curs 5,00 nota accés Univ. (Batxillerat + matèries generals del bloc de troncals de l’EBAU)

o

5,00 nota en la prova o ensenyament que permeti l’accés a la Universitat (per als qui no procedeixen de batxillerat)

2n i posteriors cursos Ensenyaments Tècnics i de Ciències: Superar el 65 % dels crèdits matriculats en el curs anterior

2n i posteriors cursos de Ciències de la Salut: Superar el 80% dels crèdits matriculats en el curs anterior

2n i posteriors cursos Ciències Socials i Jurídiques i d’Arts i Humanitats: Superar el 90% dels crèdits matriculats en el curs anterior

En els ensenyaments de Màster

1r curs 5,00 punts en estudis previs que donen accés al Màster

2n curs i posteriors 5,00 punts en curs anterior

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu:

Componentes Educación Primaria, ESO i Cicles Formatius de Grau Bàsico Resta de nivells educatius

Quanties (euros)

Ajuda d’ensenyament . . . . . . . . . . . . . . . . . Fins a 862

Ajuda o subsidi de transport escolar . . . Fins a 617

Ajuda o subsidi de menjador escolar Fins a 574

Ajuda de residència escolar Fins a 1.795

Ajuda per a transport de cap de setmana Fins a 442

Ajuda per a transport urbà Fins a 308

Ajuda per a material escolar Fins a 105

Ajuda per a reeducació pedagògica Fins a 1.000

Ajuda per a reeducació del llenguatge Fins a 913

Subsidi per a despeses addicionals de caràcter general associades a l’escolarització: 400.

tracking