Diari Més

Economia

L'ajuda de 480 euros del SEPE que es pot sol·licitar en cas de no poder cobrar l'atur

La prestació està destinada als ciutadans aturats que no hagin arribat a l'any de feina i no tinguin dret a atur

Oficina SOC, Tarragona, atur, ERTE, ERE, laboral, lloc feina, treball, Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Oficina SOC, Tarragona, atur, ERTE, ERE, laboral, lloc feina, treball, Servei Públic d'Ocupació de CatalunyaGerard Martí

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

20 Minutos |El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) compta amb diferents subsidis, ajuts i prestacions que l'organisme públic concedeix als ciutadans en funció de les diverses situacions laborals o socioeconòmiques que tenen. Tota la informació sobre ells es pot consultar a la pàgina web d'aquest servei públic que brinda ajuda econòmica als ciutadans que ho necessitin.

Una daquestes prestacions és un subsidi per cotitzacions insuficients, destinat a tots aquells treballadors aturats que hagin treballat menys dun any. Aquests ciutadans tenen dret a un subsidi d'atur la durada del qual «dependrà del nombre de taules cotitzats i de si té responsabilitats familiars o no», segons s'estableix al web del SEPE.

Requisits per al subsidi

Els requisits per accedir a aquesta prestació són:

 • Estar aturat
 • Estar inscrit comdemandant d?ocupaciói subscriure el compromís d'activitat
 • Haver cotitzat almenys tres mesos (si es tenen càrregues familiars) o un mínim de sis (si no es tenen càrregues familiars); i menys d'un any
 • No percebre rendes superiors al 75% del salari mínim, sense comptar la part proporcional de dues pagues extraordinàries.

Durada i quantia de la prestació

La durada de la prestació dependrà del nombre de taules cotitzats i de si es tenen responsabilitats familiars:

 • Si es tenen responsabilitats familiars, la prestació ha de durar els mateixos mesos en què s'hagi cotitzat. Si la cotització ha estat superior a sis taules, el subsidi durarà fins a 21 taules.
 • Si no es tenen responsabilitats familiars, el subsidi ha de durar un màxim de sis mesos.

La quantia a percebre serà del 80% de lindicador públic de renda defectes múltiples (IPREM), és a dir, de 480 euros al mes.

Com sol·licitar l'ajuda

La sol·licitud per percebre aquest préstec s'ha de fer en el termini de 15 dies hàbils des de l'endemà del començament de la situació legal de desocupació. La sol·licitud es pot presentar a través de la seu electrònica del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), a l'oficina de prestacions (amb cita prèvia), per correu administratiu oa qualsevol oficina de registre públic. Per presentar la sol·licitud caldrà aportar:

 • Model oficial de sol·licitud
 • Identificació del sol·licitant, cònjuge i fills a càrrec, a través del DNI o TIE.
 • ÂDocument bancarion figuri el número de compte del qual sigui titular i on vulgui percebre la prestació.
 • ÂLlibre de Família o equivalents.
 • Certificat d'empresa on s'acrediti la situació legal d'ocupació.
 • Justificant de les laves, si és requerit.
tracking