Diari Més

Economia

El 2021 s'encareix el gas gairebé un 6% i puja l'IVA dels refrescos al 21%

En canvi, les pensions i els sous públics es revaloritzaran un 0,9%

L'empleat de l'empresa subministradora va robar a la casa del client, de 83 anys.

Demanen 20 mesos de presó per a un revisor del gas que va robar 15.000 euros a un client d'AmpostaPixabay

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

L'any 2021 portarà una pujada del gas pròxima al 6% i un augment de l'IVA dels refrescos al 21%, al mateix temps que les pensions i els sous públics es revaloritzaran un 0,9%, el mateix que la inflació prevista, i el salari mínim (SMI) començarà l'any congelat en 950 euros bruts mensuals.

Pensions i salaris

Les pensions contributives pugen el 0,9% i les no contributives a l'1,8%, revaloracions que afectaran a gairebé 8,9 milions de pensionistes, mentre que l'augment del 0,9% del salari dels empleats públics arribarà a 2,6 milions de treballadors.

El salari mínim interprofessional (SMI), que afecta al voltant de 2 milions de treballadors, es mantindrà prorrogat en els 950 euros bruts mensuals fixats per al 2020, a l'espera que en el marc del diàleg social es pugui acordar una nova quantia per al 2021.

Gas

Les tarifes d'últim recurs (TUR)de gas natural, a les quals poden acollir-se principalment els usuaris domèstics (amb consums anuals inferiors als 50.000 quilowatts/hora (Kwh), pujaran de mitjana el 5,97% respecte a les vigents en l'actualitat.

L'increment per al primer trimestre del nou any es deu a la important pujada que ha experimentat el cost de la matèria primera en els mercats internacionals, d'un 21,7%, respecte a l'anterior actualització, que es va començar a aplicar el passat 1 d'octubre.

Malgrat aquesta pujada, la factura anual amb la novaTURper a un consumidor mitjà baixa respecte al gener de 2020 entre un 2,3% i un 5,2% en funció de si l'usuari està adscrit a laTUR1 (consums anuals menors de 5.000Kwh)o a laTUR2 (consums anuals entre 5.000Kwhi 50.000Kwh).

Impostos

Les begudes ensucrades i edulcorades passen de l'IVA reduït (10%) al general (21%) però no pujarà l'IVA de les begudes làcties.

S'incrementa en dos punts el tipus de l'IRPF per a rendes del treball superiors a 300.000 euros (al 47%) i en tres punts per a rendes del capital superiors a 200.000 euros (al 26%), pujades que afectaran a poc més de 36.000 contribuents.

La reducció màxima en l'IRPF per aportacions a plans de pensions baixa de 8.000 a 2.000 euros en els individuals i puja de 8.000 a 10.000 euros en els d'empresa, en tant que s'incrementa del 6 al 8% l'impost sobre les primes d'assegurances.

S'eleva un punt (del 2,5 al 3,5%) el tipus màxim de l'impost de patrimoni per a les fortunes de més de 10 milions d'euros, mentre que en l'impost de societats es redueix del 100 al 95% l'exempció de tributació de dividends i plusvàlues de filials a l'exterior.

A mitjans de gener entra en vigor el nou impost sobre determinats serveis digitals, que gravarà a les grans tecnològiques amb un 3% dels ingressos obtinguts de publicitat, intermediació en línia i transmissió de dades.

En la mateixa data ho farà l'impost sobre les transaccions financeres, que estableix un gravamen del 0,2% sobre la compravenda d'accions d'empreses espanyoles amb capitalització borsària superior a 1.000 milions.

IPREMiIMV

L'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM)-que serveix per calcular ajudes socials, beques i subsidis- puja el 5%, fins a 564,73 euros, després d'estar congelat des de 2011 (excepte per una pujada de l'1% de 2017).

L'ingrés mínim vital (IMV)augmenta un 1,8%, ja que està vinculat a l'evolució de les pensions no contributives, la qual cosa suposa elevar 8,3 euros al mes el mínim d'aquesta ajuda, fins a 469,8 euros, i 18,3 euros el màxim, fins a 1.033,6 euros mensuals, en dotze pagues.

Telecomunicacions

Telefònica pujarà a partir del 18 de gener entre 2 i 3 euros la seva quota mensual en les tarifes fusió, com ja va anunciar al novembre. En la resta, la qual cosa inclou la línia fixa, no pujarà el preu.

Quant als altres operadors, alguns ja van aplicar la pujada en el trimestre passat, i uns altres no han revelat de moment els seus plans futurs.

Transport aeri

Després de la irrupció de la pandèmia i el consegüent enfonsament del transport aeri de passatgers,Enairetornarà a baixar les taxes de navegació en 2021, reduint les de ruta un 11% en la península (de 51,08 euros en 2020 a 45,44 l'any vinent) i un 8,5%, a Canàries (de 43,73 a 40 euros).

El gestor nacional de navegació aèria explica que amb aquesta rebaixa (que segueix a les aplicades el 2018, 2019 i 2020) contribueix a la recuperació del trànsit aeri davant la seva pitjor crisi de la història pels efectes de lacovid-19, redueix els costos de les aerolínies i ajuda a la rebaixa dels preus dels bitllets per als usuaris finals dels vols.

La taxa de ruta deEnaireha millorat la seva competitivitat enfront dels principals gestors nacionals de navegació aèria d'Europa, sent des de 2020 la més baixa i situant-se l'any vinent entorn del 27% menys de la mitjana d'Alemanya, Itàlia, França i Regne Unit.

tracking