Diari Més

Leonor Díaz Pérez

Ha mort cristianament a l'edat de 88 anys.

(E.P.R.)

La seva germana Delfina, germà Manuel, nebodes, nebots i família tota volen

assabentar a llurs amics i coneguts de la trista notícia. Els preguem que la tinguin

present en les seves oracions. El funeral tindrà lloc a la parròquia de Sant Joan avui

divendres, dia 14/10/2022 a les 16:00 hores.

No es convida particularment.

Tarragona, 14 d'octubre de 2022

tracking